Wat is een WiFi Site Survey?

Een WiFi Site survey is een meting waarmee de kwaliteit van een bestaand WiFi netwerk kan worden gemeten óf een inventarisatie van ruimtes waar nog geen WiFi aanwezig is. Met de survey data wordt de optimale inrichting van een draadloos netwerk in kaart gebracht.

Onze netwerkspecialisten kunnen aan de hand van een plattegrond (WiFi design survey) een WiFi netwerk ontwerpen. Gebruikelijker is echter om op locatie met speciale WiFi apparatuur metingen te verrichten. Na een survey leveren wij een complete rapportage op.

Waarom een WiFi site survey?

Een WiFi Site survey heeft als doel om de optimale plaatsing van access points in een ruimte te bepalen. Uit het plan komt naar voren hoeveel access points met welke uitzend sterkte en kanaalindeling nodig zijn om een optimaal dekking te garanderen.

Het juist plaatsen van access points is specialistisch werk. In iedere ruimte heb je te maken met obstakels zoals muren en deuren die het signaal kunnen verstoren. Daarnaast is ook het aantal apparaten en de hoeveelheid data die er over draadloze netwerken gaat bij iedere locatie anders. De site survey is daarom het startpunt voor een succesvol WiFi netwerk.

Een goed zakelijk WiFi netwerk begint met een WiFi Site survey.

WiFi design survey

Een WiFi design survey wordt altijd op locatie gedaan. De uitkomst hiervan is betrouwbaarder dan een estimate survey omdat hierin ook de demping van obstakels in de ruimte wordt meegenomen.

Bij Cloudcarrier gebruiken we de zogeheten ‘on-a-stick’ methode. Dat houdt in dat we met een daadwerkelijk access point op een stok metingen uitvoeren in de ruimtes’. Op die manier bootsen we het geplande WiFi netwerk na en zijn de meetwaarden dus veel nauwkeuriger dan met een estimate survey.

WiFi validatie survey

Een WiFi validatie survey wordt gedaan om de kwaliteit van een bestaand netwerk te controleren. Dit kan een netwerk zijn wat niet door onszelf is aangelegd. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een second opinion en/of om te bepalen of het huidige netwerk nog aan de vereisten voldoet. Dit wordt bijvoorbeeld vaak gedaan om te bepalen of het Wi-Fi netwerk nog voldoet wanneer de gebruikte computers geupgrade worden.

Deze WiFi survey wordt tevens gebruikt na implementatie van een zakelijk WiFi netwerk door Cloudcarrier zelf. De survey dient ter verificatie of het netwerk daadwerkelijk zo presteert zoals beoogd in het ontwerp van de design survey.

WiFi estimate survey | WiFi site survey | Zakelijk WiFi
WiFi Site survey | Heatmap | Zakelijk WiFi

WiFi estimate survey

Een estimate (=schatting) survey biedt een snelle adviesrapportage met een inschatting hoeveel en welk type accesspoints ingezet kunnen worden om aan de requirements voor het netwerk van jouw bedrijf te voldoen.

Estimate surveys worden doorgaans gebruikt in de bouwfase. Omdat er nog geen fysieke locatie is, wordt er door middel van een bouwtekening een ontwerp gemaakt in onze software (Ekahau). Hiermee kan een redelijke inschatting worden gemaakt over de totale kosten die het WiFi netwerk met zich mee zal brengen.

Stap 1: WiFi behoeften

Een goede survey begint met een analyse van de netwerk behoeften voor jouw bedrijfs netwerk. Hoeveel devices maken gebruik van de WiFi? Moet er secundaire dekking zijn? Je kunt je voorstellen dat het netwerk op een middelbare school andere behoeften heeft als een netwerk van een kantoor met 1 etage.

Stap 2: WiFi analyse

Nadat de behoeften in kaart zijn gebracht voert 1 van onze specialisten een design survey uit op locatie. Er wordt een spectrum analyse gedaan en de demping van obstakels wordt gemeten. Uit deze analyse vloeit een gedetailleerde rapportage voort. Hierin wordt zichtbaar waar de access points moeten komen te hangen voor een optimale dekking.

Stap 3.WiFi implementatie

Met de WiFi analyse als basis wordt er een afspraak gemaakt om de data bekabeling te implementeren. Nadat alle kabels zijn gelegd plaatsf onze expert de access points op de plekken die in de rapportage van de WiFi analyse staan.

Stap 4. WiFi validatie survey

Nadat alle access points zijn geïnstalleerd en online zijn gekomen volgt er al laatste stap in het proces een validatie survey. Onze netwerkbeheerder meet de daadwerkelijk werking van de WiFi punten. Werkt het netwerk niet zoals ontworpen? Dan lost ons expert dat ter plekke op door te troubleshooten.

Heb je een vraag?

Neem contact op met een van onze specialisten!

Contact opnemen