iPad in de zorg. Verbonden met elkaar. In iedere situatie. Altijd.

iPad in de zorg

De situatie rondom het corona-virus heeft veel veranderd voor patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Bezoekregelingen zijn aan zeer strikte voorwaarden gebonden, en soms is er helemaal geen mogelijkheid meer voor.
Hierdoor is de vraag naar andere mogelijkheden voor contact met naasten enorm toegenomen. Het ligt voor de hand om daarbij te denken aan het gebruik van iPads. Maar, hoe regelt een ziekenhuis dat op korte termijn, wanneer al hun energie opgaat aan het managen van de zorg voor Covid-19-patiënten?

Zorgvuldigheid is geboden: de IT-afdelingen hebben het te druk om individuele patiënten te begeleiden bij het gebruik van nieuwe technologie. Ook de uitrol, het beheer en de beveiliging hiervan moet aandachtig gebeuren: de apparaten zullen immers worden gevuld met allerhande persoonsgegevens.

Cloudcarrier heeft speciaal voor deze nieuwe behoefte een pasklare oplossing voor de zorg ontwikkeld. Rechtstreeks vanuit Apple zullen iPads aan de zorginstelling worden geleverd. Deze zijn vervolgens direct bruikbaar: verbinden met Wi-Fi is voldoende om het apparaat volledig naar wens in te richten voor het gebruik door patiënten.
Wanneer het apparaat wordt overgedragen aan een volgende patiënt is een eenvoudig herstel naar fabrieksinstellingen voldoende om alle persoonsgegevens te verwijderen en het apparaat opnieuw in te richten volgens de wensen van de zorginstelling.

We zijn trots, omdat we op deze manier onze bijdrage kunnen doen aan het welzijn van patiënt.

iPad voor zorginstellingen